Preview Mode Links will not work in preview mode

Välkommen till Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för dig i järnvägsbranschen.

I Järnvägspodden möter våra två programledare Staffan Sporre och Ulf Carlsson olika spännande gäster som bjuder på interna såväl som externa perspektiv på den svenska järnvägen. Målgrupp är du som arbetar i eller på annat sätt följer järnvägsbranschen. Nya avsnitt kommer var tredje vecka,

Du hittar mer information om Järnvägspodden på vår hemsida www.trafikverket.se/jarnvagspodden

 

 

Lyssna på Apple Podcasts

Lyssna på Google Podcasts

 

Apr 1, 2019

Årets tredje avsnitt är både underhållande och klargörande med inslag av både ditt och DAT. Det är med andra ord mer eller mindre som vanligt. Fast mer eftersom vi bjuder på inte mindre än fyra nyanser av järnväg med underhållsdirektör Malin Holen, chefen för det nya VO Trafik Roberto Maiorana, programledaren Anders Wester och Johan Nilsson från Real Rail.

Först ut är Malin Holen, underhållsdirektör på Trafikverket. Med Malin pratar vi om hennes första år på Underhåll som kännetecknades av extremväder. Vi kommer även in på frågor om samverkan, genomförandeplan och kommunikation - eller det som med Malins egna ord är viktigt på riktigt.

Från Underhåll tar vi steget över till Trafik. VO Trafik. Den poddbekante Roberto Maiorana berättar om nyttor och risker när nu Trafikledning slår sina påsar ihop med planering Trafik för att skapa förutsättningar för såväl bättre punktlighet som bättre kundnöjdhet.

Efter det tar vi en rundgång över till DAT, paraplyet för flera stora verksamhetsutvecklingsprojekt som MPK, ATT, PDA och NTL. I denna förkortningsdjungel har vi träffat programledaren Anders Wester för en statusrapport.

Innan vi avslutar med ett Järnvägsliv, där Staffan den här gången träffat Johan Nilsson från Real Rail på en kall och blåsig perrong, blir det som vanligt et litet nyhetssvep. Med det har vi genomfört det planerade tredje avsnittet på 53 minuter.
Trevlig lyssning!