Preview Mode Links will not work in preview mode

Välkommen till Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för dig i järnvägsbranschen.

I Järnvägspodden möter våra två programledare Staffan Sporre och Ulf Carlsson olika spännande gäster som bjuder på interna såväl som externa perspektiv på den svenska järnvägen. Målgrupp är du som arbetar i eller på annat sätt följer järnvägsbranschen. Nya avsnitt kommer var tredje vecka,

Du hittar mer information om Järnvägspodden på vår hemsida www.trafikverket.se/jarnvagspodden

 

 

Lyssna på Apple Podcasts

Lyssna på Google Podcasts

 

Oct 4, 2019

I årets tionde avsnitt gör vi likt ett pendeltåg många stopp på väg mot vår slutstation. Vi inleder i en omtalad omprioritering av underhållsåtgärder, och fortsätter sedan med sex prioriterade stopp hos projekt som i detta nu är på väg mot Nordic Rail.

Avsnittet tar avstamp i en fråga som seglat upp som en snackis veckan innan stora delar av branschen träffas i den småländska metropol både herr Sporre och Nordic Rail kallar hemma. Den vi fångat är Sven Ödeen, avdelningschef Järnvägssystem, som hjälper oss att reda ut ifall den historiskt stora satsningen på att rusta järnvägen kom av sig hösten 2019.

Från en omtalad omprioritering prioriterar vi just det vi lovade i förra avsnittet. Det handlar alltså om Nordic Rail, och eftersom det är VM-tider passar vi samtidigt på att sätta nytt rekord i antal gäster! Flera av våra gäster har medverkat tidigare, så samtalen handlar dels om vad som hänt sedan vi träffade dom förra gången men självklart även om vad de tänker presentera och få med sig hem från mötet med branschen. De vi mött är:

  • Anders Åkeson, projektchef ERTMS
  • Erik Toller, projektledare In2Track2
  • Annica Fröbom, projektledare Gemensamt underhållsstöd (GUS)
  • Jan Bergstrand, programansvarig Shift2Rail
  • Hans Celander, avdelningschef Kompetensförsörjning
  • Peter Söderholm, projektledare Verklighetslabb Digital järnväg och e-Pilot

Som grädde på moset avslutar vi med punktligheten för september och ytterligare några nyheter