Preview Mode Links will not work in preview mode

Välkommen till Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för dig i järnvägsbranschen.

I Järnvägspodden möter våra två programledare Staffan Sporre och Ulf Carlsson olika spännande gäster som bjuder på interna såväl som externa perspektiv på den svenska järnvägen. Målgrupp är du som arbetar i eller på annat sätt följer järnvägsbranschen. Nya avsnitt kommer var tredje vecka,

Du hittar mer information om Järnvägspodden på vår hemsida www.trafikverket.se/jarnvagspodden

 

 

Lyssna på Apple Podcasts

Lyssna på Google Podcasts

 

Mar 6, 2017

I årets tredje podcast träffar vi Peter Söderholm som berättar om ePilot 119. Under tre år har Trafikverket i samarbete med bland annat Järnvägsteknisk centrum vid Luleå tekniska universitet under tre år testat och utvärderat metoder för att utveckla arbetet med förebyggande järnvägsunderhåll på bandel 119 mellan Boden och Luleå. Nu ska resultaten börja rullas ut, och så väntar ePilot 2.0

Vi möter också projektchefen för ERTMS, Anders Åkeson. Med en bakgrund från Telecom-världen och införandet av radiokommunikationssystemet RAKEL delar han med sig av egna tankar och signaler som han snappat upp från omvärlden. Under förra året pågick stundtals en intensiv diskussion om projektet. Under samtalet med Anders kommer vi in på många olika frågor – bland annat det internationella samarbetet, dialogen på hemmaplan och badkarskurvor. Givetvis kommer vi också in på erfarenheter från de pilotbanor där ERTMS införts.

Dessutom Hittegods med Henrik Reuterdahl från Sveriges Järnvägsmuseum.