Preview Mode Links will not work in preview mode

Välkommen till Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för dig i järnvägsbranschen.

I Järnvägspodden möter våra två programledare Staffan Sporre och Ulf Carlsson olika spännande gäster som bjuder på interna såväl som externa perspektiv på den svenska järnvägen. Målgrupp är du som arbetar i eller på annat sätt följer järnvägsbranschen. Nya avsnitt kommer var tredje vecka,

Du hittar mer information om Järnvägspodden på vår hemsida www.trafikverket.se/jarnvagspodden

 

 

Lyssna på Apple Podcasts

Lyssna på Google Podcasts

 

Mar 27, 2017

Årets fjärde podcast ägnas nästan helt åt den resultatkonferens som JBS, Järnvägsbranschens samverkansforum, arrangerade den 21 mars. Ni får höra Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon sammanfatta JBS första halvår, och en nöjd ordförande i form av Kent Johansson sammanfatta själva konferensen. Dessutom möter ni Per Bondemark från Näringslivets transportråd samt Christina Axelsson från Resenärsforum som var för sig ger ett kundperspektiv på branschens utmaningar. 

Podden har också träffat Elisabet Spross, samordningsansvarig inom TTT - Tillsammans för Tåg i Tid, för ett samtal om punktlighetsfrågan. Det blir också ett nyhetssvep innan vi rundar av med ännu ett avsnitt av Hittegods tillsammans med Henrik Reuterdahl från Sveriges Järnvägsmuseum.