Preview Mode Links will not work in preview mode

Välkommen till Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för dig i järnvägsbranschen.

I Järnvägspodden möter våra två programledare Staffan Sporre och Ulf Carlsson olika spännande gäster som bjuder på interna såväl som externa perspektiv på den svenska järnvägen. Målgrupp är du som arbetar i eller på annat sätt följer järnvägsbranschen. Nya avsnitt kommer var tredje vecka,

Du hittar mer information om Järnvägspodden på vår hemsida www.trafikverket.se/jarnvagspodden

 

 

Lyssna på Apple Podcasts

Lyssna på Google Podcasts

 

Nov 2, 2020

Hur mäter, kvantifierar och förklarar man det transportpolitiska målet om tillgänglighet? I årets sextonde avsnitt borrar vi i den frågan tillsammans med måldirektören Jonas Eliasson.

Det finns mycket man kan fråga en av tre måldirektörer på Trafikverket. Till exempel: Hur mycket av Jonas Eliassons dag handlar om järnväg, och vilka kontakter har han med branschen? Tycker han att vi som bransch har ett rimligt fokus kring punktlighet, eller borde vi prata mer om biljettpris och turtäthet? Är banarbetsplanering och kostnadstryck också tillgänglighetsfrågor? Och varför är inte fler utanför järnvägen nyfikna på Staffans favoritämnen kapacitet och tidtabellsplanering?

Självklart ställdes alla dessa frågor, vilket utmynnade i ett samtal som rymmer lika många spår som en större centraleuropeisk bangård. Givetvis kommer vi också in på hur pandemin påverkar prognoser och transportvolymer, samt vilken roll järnvägen kommer att spela i framtidens transportsystem när nu hela världen strävar efter en allt högre fysisk och digital tillgänglighet. Och går det i så fall att mäta, kvantifiera och förklara om, hur och när vi når dit!

Helt klart är att ett samtal med Jonas aldrig blir tråkigt eller otillgängligt. Men gärna långt. Lägg till ett kort nyhetssvep så har vi ett sextonde avsnitt som helt enkelt innehåller ett gäng nya vinklar på järnväg!