Preview Mode Links will not work in preview mode

 

Välkommen till Järnvägspodden - Trafikverkets podcast för dig i järnvägsbranschen.

Nyheter och fördjupningar publiceras i ett nytt avsnitt var tredje vecka.

Du hittar mer information om podden på vår hemsida www.trafikverket.se/jarnvagspodden

 

 

Lyssna på Apple Podcasts

Lyssna på Google Podcasts

 

May 28, 2018

Om årets sjunde avsnitt kan bli ett skyddsobjekt är tveksamt, men frågorna är ändå viktiga. Vi inleder med ett spår om järnvägens roll i totalförsvaret, innan det blir fullt fokus på trafikledning. Före målgång bjuder vi också på en ny episod i serien Järnvägsliv.

Planeringen av Trafikverkets roll inom totalförsvaret är i full gång. Vi reder i hur järnvägens aktörer kommer påverkas tillsammans med projektledaren Christer Sandell.

För ett år sedan träffade vi Roberto Maiorana, då ganska nytillträdd chef för Trafikledning. Vi var nyfikna på om ett år på posten gör att han ser på frågor om säkerhet, kundbemötande och trafikinformation på ett nytt sätt.

Avslutningsvis bjuder vi på ännu en episod av Järnvägsliv. Den här gången möter du Helena Wettervik på Green Cargo som delar med sig av tankar kring godstrafikens utmaningar.

Hela resan tar 56 minuter, trevlig lyssning!