Preview Mode Links will not work in preview mode

Välkommen till Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för dig i järnvägsbranschen.

I Järnvägspodden möter våra två programledare Staffan Sporre och Ulf Carlsson olika spännande gäster som bjuder på interna såväl som externa perspektiv på den svenska järnvägen. Målgrupp är du som arbetar i eller på annat sätt följer järnvägsbranschen. Nya avsnitt kommer var tredje vecka,

Du hittar mer information om Järnvägspodden på vår hemsida www.trafikverket.se/jarnvagspodden

 

 

Lyssna på Apple Podcasts

Lyssna på Google Podcasts

 

Apr 16, 2018

Årets femte avsnitt är till innehåll och form lätt avklätt med bara två intervjuer och helt fritt från hittegods, men med spår av både planering och punktlighet då vi gästas av Britt-Marie Olsson från SJ och Patrik Assarsjö från Trafikverket.

Britt Marie Olsson är punktlighetsansvarig på SJ och ansvarig för effektområdet Obehöriga i spår inom ramen för TTT. Utifrån en förstudie som nyligen tagits fram för tre hårt drabbade platser pratar vi om en branschgemensam utmaning som påverkar säkerheten, arbetsmiljön och punktligheten negativt.

Vår andra intervjuperson är då Patrik Assarsjö, ny nationell samordnare för T19. Vi träffade Patrik ombord på Kapacitetståget den sista dagen för ansökan till T19. Det vi var nyfikna på var dels om det kommer några nyheter i planen, dels om Patrik med sin bakgrund från både Trafikledning och Underhåll ser några förbättringsområden.

I det avslutande nyhetssvepet orerar Staffan kring tillfälliga nedsättningar och vad som är grejen med nya konstruktionsregler. Ulf tar anteckningar och blir lite klokare.