Preview Mode Links will not work in preview mode

 

Välkommen till Järnvägspodden - Trafikverkets podcast för dig i järnvägsbranschen.

Nyheter och fördjupningar publiceras i ett nytt avsnitt var tredje vecka.

Du hittar mer information om podden på vår hemsida www.trafikverket.se/jarnvagspodden

 

 

Lyssna på Apple Podcasts

Lyssna på Google Podcasts

 

Dec 5, 2016

Rundgång - ett avsnitt från 2016 som vi nu refererat till två gånger hösten 2019.

Först pratade vi med Johnny Tilgrim från Trafiklednings produktionsuppföljning med anledning av en ny kvalitetsavgift som införs med T17. Vi gjorde en utblick och träffade Anders Svensson från Trafikverket som berättade om två...


Nov 14, 2016

Rundgång 1 - ett avsnitt från 2016 där Jennica Sjöstedt, Trafikverket, och Lars Yngström, Tågab, berättade om e-signering av trafikeringsavtal. Vi träffade också Kent Johansson, ordförande för JBS (Järnvägsbranschens samverkansforum) för ett samtal om forumets uppdrag och branschens utmaningar. Till sist...